Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento úmysel budeme vkladať do našich prosieb. Formulár sv. omše budeme mať vo štvrtok.

Sv. prijímanie sa bude rozdávať:

 • pondelok - piatok o 18.30

 • nedeľa o 14.00

Dnes bude kostol otvorený poobede /od 12.30/ na súkromnú modlitbu.​​​

Pandemické opatrenia sa nemenia. Na sv. omše môžu chodiť OP v kapacite 100 osôb. Účastníci bohoslužieb sa nemusia zapisovať, nie je potrebný ani zoznam účastníkov. Pre ostatných platí individuálna pastorácia /sv. prijímanie a sv. spoveď po sv. omši, alebo na požiadanie aj po sv. prijímaní/

SVÄTÉ OMŠE 23.01. - 30.01.

Tretia nedeľa v cezročnom období

Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. C. spom.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Féria

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a uč. C., spom.

Féria

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

23.01.   NEDEĽA

24.01.    PONDELOK

25.01.    UTOROK

26.01.    STREDA

27.01.   ŠTVRTOK

28.01.   PIATOK

29.01.   SOBOTA

30.01.   NEDEĽA

Za veriacich

KRAĽOVANY

+ rodičia

+ Juliana Škutová

+ Pavol Pečko /nedožitých 70 rokov/

+ Helena, Matej a Ľudovít

B. požehnanie pre Klementa

+ Anton, Mária, Štefan, Danka, Lacko

+ Jozef a Dušan Kachút

Na úmysel

KRAĽOVANY

Za veriacich

07.30

09:00

10:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

07:30

07:30

09:00

10:30

SVÄTÉ PRIJÍMANIE 23.01. - 30.01.

PO - PIA   18:30

NE   14:00 

SVÄTÉ OMŠE OD 12.12. SÚ OBNOVENÉ
pre očkované osoby a osoby po prekonaní COVIDu.

Pridané 19.09.2021

ZMENA V REŽIME SVätých omší

Od pondelka 20.9. 2021 je okres Ružomberok v oranžovej farbe. Pri bohoslužbách sa budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module ZÁKLAD.

 • Kapacita: 25% miest na sedenie

 • Maximálne: 100 ľudí

 • Zoznam účastníkov: povinný

 • Prekrytie dýchacích ciest: rúško/respirátor

 • Vstup na bohoslužby je zakázaný osobám s nariadenou karanténou alebo s príznakmi akéhokoľvek respiračného ochorenia. Takéto osoby sú povinné zostať v domácej karanténe.

Povinný zoznam účastníkov: Pri vchode bude označená nádoba, do ktorej pri vstupe vhodíte lístok so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.

PROSÍME, ABY STE SI LÍSTKY NAPÍSALI DOMA.

Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V prípade, že si zabudnete lístok napísať, bude pri vchode pripravené pero a papier.

Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť.

4.png

Pridané 28.08.2021

Fotogaléria
zo dŇa rodín
na podšípe

Malé ohliadnutie za akciou, ktorá sa konala 21.8.2021 na Podšípe

 

01. NEVEMBER 02. NOVEMBER (4).png

Pridané 15.08.2021

deŇ rODÍN
NA PODŠÍPE

   Na budúcu sobotu Vás pozývame

   na Deň Rodín na Podšípe.

 

 • Program začne modlitbou posv. ruženca pred sv. omšou, ktorá bude o 10.30 hod. Po nej bude duchovný program pre rodiny formou súťaží a hier.
 • Celý deň prežijeme v duchu Roka rodiny a Roka sv. Jozefa, ktoré vyhlásil sv. Otec František. Rodičia môžu zakúpiť deťom knihy. Pre zúčastnených bude pripravený guláš /taniere budú jednorazové, príp. si zoberte svoje misky, lyžice si doneste svoje/.
 • Pre tých, ktorí nevládzu vyjsť na Podšíp, budú o 8.30 pristavené autá (vetriesky) pri kostole.
01. NEVEMBER 02. NOVEMBER.png

Pridané 02.06.2021

hlasovanie za kazateľnicu zo starej Ľubovne

Farnosť Stará Ľubovňa ⛪️ so svojou jedinečnou barokovou kazateľnicou bola vybraná v rámci projektu Nadácie VÚB do finále medzi 9 pamiatok, ktoré sa uchádzajú o hlasy verejnosti.
Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 30 000,-€ na reštaurovanie prebieha od 1. do 15. júna 2021 pomocou uvedeného odkazu alebo kliknutím na obrázok.

leták_nadácia VUB-1.png

Pridané 18.04.2021

OBNOVENIE SVätých omší

OD PONDELKA BUDÚ SV. OMŠE VEREJNÉ,

ale s obmedzeným počtom veriacich

za nasledujúcich podmienok:

 • Dodržiavanie odstupov

 • Prekrytie horných dýchacích ciest a dezinfekcia

 • Znak pokoja úklonom

 • Prijímanie na ruku

 • Test nie je vyžadovaný

Aj naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných sv. omšiach.

V nedeľu prispôsobíme sv. omše podľa technických možností a podľa počasia. /sv. omše v areáli kostola alebo ozvučenie a prenos obrazu do areálu kostola/.

01. NEVEMBER 02. NOVEMBER.png

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

V utorok bude sv. omša za účasti detí.

Upratovanie kostola: vo štvrtok po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 176, 178, 189, 109.