Upratovanie kostola: v piatok po sv. omši prosíme o službu rodičov prvoprijímajúcich detí.

SVÄTÉ OMŠE 09.05. - 16.05.

6. Veľkonočná nedeľa

Féria

Féria

Féria

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Féria

7. Veľkonočná nedeľa

09.05.   NEDEĽA

10.05.    PONDELOK

11.05.    UTOROK

12.05.    STREDA

13.05.   ŠTVRTOK

14.05.   PIATOK

15.05.   SOBOTA

16.05.   NEDEĽA

+ z rodiny Demikátovej a Pirohovej

KRAĽOVANY

Na úmysel

Poď. za 18 rokov manželstva a B.požehnanie pre rod.

za Zdravie a B. požehnanie pre syna Jána a rodinu

+ Ján, Antónia, Ján a starí rodičia

Za veriacich

KRAĽOVANY

Na úmysel

Zdr., B. pož. a dary D. Sv. pre rodiny

Poďakovanie Zuzany za 75 rokov

Na úmysel

KRAĽOVANY

Za prvoprijímajúce deti

07:30

09:00

10:30

17:30

17:30

17:30

07:30

17:00

17:30

17:30

07:30

07:30

09:00

10:30

Pridané 18.04.2021

OBNOVENIE SVätých omší

OD PONDELKA BUDÚ SV. OMŠE VEREJNÉ,

ale s obmedzeným počtom veriacich

za nasledujúcich podmienok:

  • Dodržiavanie odstupov

  • Prekrytie horných dýchacích ciest a dezinfekcia

  • Znak pokoja úklonom

  • Prijímanie na ruku

  • Test nie je vyžadovaný

Aj naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných sv. omšiach.

V nedeľu prispôsobíme sv. omše podľa technických možností a podľa počasia. /sv. omše v areáli kostola alebo ozvučenie a prenos obrazu do areálu kostola/.

01. NEVEMBER 02. NOVEMBER.png

Pridané 11.04.2021

Modlitba za obete pandémie

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

V túto nedeľu Katolícka cirkev slávi Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním.

A práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

2021-04-11 (2).png

Pridané 28.03.2021

VEĽKONOČnÉ TROJDNIE

vo farnosti

  • ZELENÝ ŠTVRTOK: Kostol bude otvorený pre súkromnú adoráciu od 8.00 do 17.00 hod.

  • VEĽKÝ PIATOK: V tento deň platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Kostol bude otvorený po obradoch – od 16.30 hod. do 20.00 hod. Kríž sa neuctieva bozkom, ale jednoduchým pokľaknutím a zotrvaním v tichej modlitbe.

  • BIELA SOBOTA: Kostol bude otvorený pre súkromnú adoráciu od 8.00 hod. do 18.30 hod.

  • VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: V tento deň bude možnosť súkromnej adorácie pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou od 12.00 hod. do 18.00 hod.

kríž.jpg

Pridané 14.03.2021

Úmysly svätých omší

Prijímame úmysly svätých omší na mesiace apríl, máj a jún.

Vopred napísaný úmysel môžete vložiť do obálky a následne ho vhodiť do krabičky v kostole, ktorá bude pripravená v nedeľu 21.03. v čase od 12.00 do 18.00 hod.

Evanjelium%20pod%C4%BEa%20J%C3%81NA%20(6

Pridané 07.02.2021

sté výročie biskupskej vysviacky biskupa Jána Vojtaššáka

Počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Na sobotu 13. februára 2021 pripadá sté výročie od jeho biskupskej vysviacky.

Pri tejto príležitosti je v odkazoch priložený sprievodný list, Pastiersky list KBS k stému výročiu vysviacky biskupov a plagát k výročnej sv. omši.

100 rokov biskupskej vysviacky BS biskup

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni, pri ktorých budeme prosiť o úrodu.

Prosím prvoprijímajúce deti, aby chodievali do kostola – na prednú lavičku. Zvlášť v utorok, stredu a piatok. V utorok bude sv. omša s príhovorom pre deti. Tieto dni po sv. omši bude aj zopakovanie si vedomostí, ktoré sú potrebné, aby mohli pristúpiť k sv. prijímaniu a aj nácvik spevu a liturgie.

V sobotu bude sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti od 9.00 hod. Rodičov, starých rodičov a krstných rodičov prosím, aby využili možnosť spovede v týždni.

Na budúci týždeň bude zbierka na katolícke masmédia.