top of page

SVÄTÉ OMŠE 02.04. - 09.04.

Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa

Zelený štvrtok

Veľký piatok

Biela sobota

Nedeľa zmŕtvychvstania Pána

02.04.   NEDEĽA

03.04.    PONDELOK

04.04.    UTOROK

05.04.    STREDA

06.04.   ŠTVRTOK

07.04.   PIATOK

08.04.   SOBOTA

09.04.   NEDEĽA

+ Peter a Peter Demikát

Kraľovany

Za veriacich farnosti

Poďakovanie za 65 rokov

Za rodinu Roštekovú a Slanú

Za pomoc a dary Ducha Svätého

+ Rudolf, Mária, Ján a Marta

OBRADY PIATKA UTRPENIA PÁNA

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA - Za veriacich farnosti

+ Dušan

Kraľovany

Poďakovanie za 65 rokov

07.30

09:00

10:30

17:30

17:30

17:30

18:00

15:00

19:30

07:30

09:00

10:30

Veľkonočné trojdnie 2023

18:00

do 20:00

15:00

do 20:00

19:00

08:00 - 19:30

08:00

19:30

Večerná omša na pamiatku Pánovej večere

Bdenie s Kristom v Getsemanskej záhrade

Liturgia Pánovho umučenia

Poklona pri Božom hrobe pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou

Pobožnosť Krížovej cesty

Celodenná poklona 

Ranné chvály

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI

Zelený štvrtok

Veľký piatok

Biela sobota

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Upratovanie kostola: v stredu po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 228,229,231,234.

bottom of page