SVÄTÉ OMŠE 17.10. - 24.10.

29. nedeľa v cezročnom období

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Féria

Féria

Féria

Féria

Féria

30. nedeľa v cezročnom období

17.10.   NEDEĽA

18.10.    PONDELOK

19.10.    UTOROK

20.10.    STREDA

21.10.   ŠTVRTOK

22.10.   PIATOK

23.10.   SOBOTA

24.10.   NEDEĽA

Na úmysel

+ Jozef, Alojz a Alfonz

KRAĽOVANY

Za veriacich

+ Vladimír Lacko

+ Ján, Alojzia, Ľudmila, Margita

Za zdr. a B. pož. pre rod. Vierikovú a Balejovú

Za zdr. a B. pož. pre rod. Dvorštiakovú,Gregušovú a Ondríkovú

Poďakovanie za 40 rokov manželstva

+ Alojz a starí rodičia

Poďakovanie za 90 rokov pre Oľgu

Na úmysel

KRAĽOVANY

Za veriacich

07:30

09:00

09:00

10:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

07:30

07:30

09:00

09:00

10:30

SVÄTÉ OMŠE 18.10. - 24.10. v nasledovných moduloch:

 • Sv. omše v týždni: 

  • 17:30 v module základ /všetci/.

  • 7:30 v sobotu v module základ /všetci/

 • Sv. omše na budúcu nedeľu:

  • 7:30 a 10:30 v module základ /všetci/

  • 9:00 v module očkovaní

  • v Kraľovanoch o 9:00 v module základ /všetci/

Pridané 19.09.2021

ZMENA V REŽIME SVätých omší

Od pondelka 20.9. 2021 je okres Ružomberok v oranžovej farbe. Pri bohoslužbách sa budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module ZÁKLAD.

 • Kapacita: 25% miest na sedenie

 • Maximálne: 100 ľudí

 • Zoznam účastníkov: povinný

 • Prekrytie dýchacích ciest: rúško/respirátor

 • Vstup na bohoslužby je zakázaný osobám s nariadenou karanténou alebo s príznakmi akéhokoľvek respiračného ochorenia. Takéto osoby sú povinné zostať v domácej karanténe.

Povinný zoznam účastníkov: Pri vchode bude označená nádoba, do ktorej pri vstupe vhodíte lístok so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.

PROSÍME, ABY STE SI LÍSTKY NAPÍSALI DOMA.

Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V prípade, že si zabudnete lístok napísať, bude pri vchode pripravené pero a papier.

Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť.

4.png

Pridané 28.08.2021

Fotogaléria
zo dŇa rodín
na podšípe

Malé ohliadnutie za akciou, ktorá sa konala 21.8.2021 na Podšípe

 

01. NEVEMBER 02. NOVEMBER (4).png

Pridané 15.08.2021

deŇ rODÍN
NA PODŠÍPE

   Na budúcu sobotu Vás pozývame

   na Deň Rodín na Podšípe.

 

 • Program začne modlitbou posv. ruženca pred sv. omšou, ktorá bude o 10.30 hod. Po nej bude duchovný program pre rodiny formou súťaží a hier.
 • Celý deň prežijeme v duchu Roka rodiny a Roka sv. Jozefa, ktoré vyhlásil sv. Otec František. Rodičia môžu zakúpiť deťom knihy. Pre zúčastnených bude pripravený guláš /taniere budú jednorazové, príp. si zoberte svoje misky, lyžice si doneste svoje/.
 • Pre tých, ktorí nevládzu vyjsť na Podšíp, budú o 8.30 pristavené autá (vetriesky) pri kostole.
01. NEVEMBER 02. NOVEMBER.png

Pridané 02.06.2021

hlasovanie za kazateľnicu zo starej Ľubovne

Farnosť Stará Ľubovňa ⛪️ so svojou jedinečnou barokovou kazateľnicou bola vybraná v rámci projektu Nadácie VÚB do finále medzi 9 pamiatok, ktoré sa uchádzajú o hlasy verejnosti.
Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 30 000,-€ na reštaurovanie prebieha od 1. do 15. júna 2021 pomocou uvedeného odkazu alebo kliknutím na obrázok.

leták_nadácia VUB-1.png

Pridané 18.04.2021

OBNOVENIE SVätých omší

OD PONDELKA BUDÚ SV. OMŠE VEREJNÉ,

ale s obmedzeným počtom veriacich

za nasledujúcich podmienok:

 • Dodržiavanie odstupov

 • Prekrytie horných dýchacích ciest a dezinfekcia

 • Znak pokoja úklonom

 • Prijímanie na ruku

 • Test nie je vyžadovaný

Aj naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných sv. omšiach.

V nedeľu prispôsobíme sv. omše podľa technických možností a podľa počasia. /sv. omše v areáli kostola alebo ozvučenie a prenos obrazu do areálu kostola/.

01. NEVEMBER 02. NOVEMBER.png

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Upratovanie kostola: v piatok po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 33, 38, 42, 45.

V utorok bude sv. omša pre deti, pozývam všetky deti, zvlášť pozývam prvoprijímajúce deti.

V októbri pri modlitbe posvätného Ruženca môžeme získať úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil generálne zhromaždenie Synody biskupov na tému: Za synodálnu Cirkev.

Cieľom synody je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi.

Od pondelka 27.09. 2021 je okres Ružomberok v červenej farbe. Pri bohoslužbách sa budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module ZÁKLAD a v module OČKOVANÍ.

Povinný zoznam účastníkov: Pri vchode bude označená nádoba, do ktorej pri vstupe vhodíte lístok so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.