SVÄTÉ OMŠE 25.09. - 02.10.

25. nedeľa v cezročnom období

Sv. Kozmu a Damiána, muč.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

Sv. Václava, muč.

Sv.Michala, Gabriela, Rafaela, archanjelov

Sv. Hieronyma, kňaza

Sv. Terézia z Lisieux, panny

26. nedeľa v cezročnom období

25.09.   NEDEĽA

26.09.    PONDELOK

27.09.    UTOROK

28.09.    STREDA

29.09.   ŠTVRTOK

30.09.   PIATOK

01.10.   SOBOTA

02.10.   NEDEĽA

Poďakovanie za dar života manželov

Kraľovany

Za veriacich farnosti

Poďakovanie Milana 50 rokov

Za zdravie Petra

+ Anastázia a Stanislav

+ Milan Malcho

+ Vladimír Božek (detská)

+ z rod. Božek, Chomist

+ Judita Prídavková

Kraľovany

Za veriacich farnosti

07.30

09:00

10:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

07:30

07:30

09:00

10:30

Veľkonočné trojdnie 2022

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Upratovanie kostola: v piatok po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 439, 440, 442, 444.

V mesiaci október sa modlíme modlitbu posvätného ruženca /sobota 7:30/.