top of page

SVÄTÉ OMŠE 04.12. - 11.12.

2. adventná nedeľa

Sv. Mikuláša, biskupa

Sv. Ambróza, biskupa

Nepoškvrnené počatie P. Márie, sviatok

3. adventná nedeľa

04.12.   NEDEĽA

05.12.    PONDELOK

06.12.    UTOROK

07.12.    STREDA

08.12.   ŠTVRTOK

 

09.12.   PIATOK

10.12.   SOBOTA

11.12.   NEDEĽA

+ Barbora

Kraľovany

Za veriacich farnosti

+ Anton, Agneša a František

+ z rodiny Škutovej

+ Peter Lacko

Za veriacich farnosti

Kraľovany

Za Božie požehnanie pre Máriu

Za rodinu Čieškovú a Barbušovú (detská)

Za rodinu Milana Straku

+ Helena, Matej a Ľudovít Belko

Kraľovany

Za veriacich farnosti

07.30

09:00

10:30

17:30

06:00

17:30

07:30

16:00

17:30

17:30

07:30

07:30

09:00

10:30

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Upratovanie kostola: v sobotu po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 65, 79, 80, 81.

bottom of page