Upratovanie kostola: v piatok po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 416, 420, 421, a 497.

SVÄTÉ OMŠE 25.07. - 01.08.

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Sv. Joachim a Anna, rodičia Prebl. Panny Márie

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Féria

Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

Féria

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Osemnásta nedeľa v cezročnom období

25.07.   NEDEĽA

26.07.    PONDELOK

27.07.    UTOROK

28.07.    STREDA

29.07.   ŠTVRTOK

30.07.   PIATOK

31.07.   SOBOTA

01.08.   NEDEĽA

+ Marián s rodičmi

KRAĽOVANY

Božia milosť a obrátenie pre Patrika

+ mama Božena

+ Veronika Chomistová, 10 výr.

Poď. za milosti, prosba za manžela a zdravie pre syna

Za zdravie a B. pomoc pre dcéru a Justína

Za zdravie a B. požehnanie pre Stanislava Belka

Za zdravie a B. požehnanie pre Vieru

+ Hygin Lacko s rodičmi

KRAĽOVANY

Za veriacich

07:30

09:00

10:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

07:30

07:30

09:00

10:30

Pridané 02.06.2021

hlasovanie za kazateľnicu zo starej Ľubovne

Farnosť Stará Ľubovňa ⛪️ so svojou jedinečnou barokovou kazateľnicou bola vybraná v rámci projektu Nadácie VÚB do finále medzi 9 pamiatok, ktoré sa uchádzajú o hlasy verejnosti.
Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 30 000,-€ na reštaurovanie prebieha od 1. do 15. júna 2021 pomocou uvedeného odkazu alebo kliknutím na obrázok.

leták_nadácia VUB-1.png

Pridané 18.04.2021

OBNOVENIE SVätých omší

OD PONDELKA BUDÚ SV. OMŠE VEREJNÉ,

ale s obmedzeným počtom veriacich

za nasledujúcich podmienok:

  • Dodržiavanie odstupov

  • Prekrytie horných dýchacích ciest a dezinfekcia

  • Znak pokoja úklonom

  • Prijímanie na ruku

  • Test nie je vyžadovaný

Aj naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných sv. omšiach.

V nedeľu prispôsobíme sv. omše podľa technických možností a podľa počasia. /sv. omše v areáli kostola alebo ozvučenie a prenos obrazu do areálu kostola/.

01. NEVEMBER 02. NOVEMBER.png

Pridané 11.04.2021

Modlitba za obete pandémie

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

V túto nedeľu Katolícka cirkev slávi Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním.

A práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

2021-04-11 (2).png

Pridané 28.03.2021

VEĽKONOČnÉ TROJDNIE

vo farnosti

  • ZELENÝ ŠTVRTOK: Kostol bude otvorený pre súkromnú adoráciu od 8.00 do 17.00 hod.

  • VEĽKÝ PIATOK: V tento deň platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Kostol bude otvorený po obradoch – od 16.30 hod. do 20.00 hod. Kríž sa neuctieva bozkom, ale jednoduchým pokľaknutím a zotrvaním v tichej modlitbe.

  • BIELA SOBOTA: Kostol bude otvorený pre súkromnú adoráciu od 8.00 hod. do 18.30 hod.

  • VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: V tento deň bude možnosť súkromnej adorácie pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou od 12.00 hod. do 18.00 hod.

kríž.jpg

Pridané 14.03.2021

Úmysly svätých omší

Prijímame úmysly svätých omší na mesiace apríl, máj a jún.

Vopred napísaný úmysel môžete vložiť do obálky a následne ho vhodiť do krabičky v kostole, ktorá bude pripravená v nedeľu 21.03. v čase od 12.00 do 18.00 hod.

Evanjelium%20pod%C4%BEa%20J%C3%81NA%20(6

Pridané 07.02.2021

sté výročie biskupskej vysviacky biskupa Jána Vojtaššáka

Počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Na sobotu 13. februára 2021 pripadá sté výročie od jeho biskupskej vysviacky.

Pri tejto príležitosti je v odkazoch priložený sprievodný list, Pastiersky list KBS k stému výročiu vysviacky biskupov a plagát k výročnej sv. omši.

100 rokov biskupskej vysviacky BS biskup

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy