Tento týždeň je prvopiatkový.

  • Sv. zmiernia budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami v pondelok, utorok a piatok.

  • V stredu je štátny sviatok. Sv. omša bude ráno. Po nej budeme spovedať. Pozývame všetky deti na sv. spoveď aj rodičov a starých rodičov. Využite tento deň, budeme spovedať, pokiaľ bude treba.

  • V piatok prosíme, aby na sv. spoveď prišli iba tí, ktorí dochádzajú, alebo nemôžu prísť v iný deň.

  • Ku chorým pôjdem v utorok.

KONTAKT

Správca farnosti:

Miloš Labaš

Tel: 044/ 437 62 58

Stankovany 109

03492 Stankovany

stankovany@kapitula.sk

Vaša správa bola úspešne odoslaná.

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Upratovanie kostola: v piatok po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 466, 468, 469, 500.

OHLÁŠKY:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ivana Chorvátová, dcéra Ivana a Boženy rod. Záňovej, nar. v Ružomberku bývajúca v Stankovanoch

a

Ján Ferdeš, syn Jána a Anny rod. Tóthovej, nar. v Bratislave bývajúci v Chorvátskom Grobe