Tento týždeň je prvopiatkový.

  • Sv. zmiernia budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami v pondelok, utorok a piatok.

  • V stredu je štátny sviatok. Sv. omša bude ráno. Po nej budeme spovedať. Pozývame všetky deti na sv. spoveď aj rodičov a starých rodičov. Využite tento deň, budeme spovedať, pokiaľ bude treba.

  • V piatok prosíme, aby na sv. spoveď prišli iba tí, ktorí dochádzajú, alebo nemôžu prísť v iný deň.

  • Ku chorým pôjdem v utorok.

Aké sú možnosti získania odpustkov pre zomrelých veriacich 

v čase pandémie?

Prerušenie verejného slávenia svätých omší

Od 12.10. do 1.11. sa nebudú sláviť verejné sväté omše S výnimkou nedeľných a sobotných vigílnych svätých omší

Od 1.10. vstupujú do platnosti nové pravidlá pre konanie bohoslužieb.

Podľa nových pravidiel už nie je potrebné v kostole dodržiavať odstupy.

V stredu 3.6. vstupujú do platnosti nové usmernenia pre konanie bohoslužieb. Aké zmeny nastanú?

Zoznámte sa so zmenami, ktoré nás čakajú pri vstupe do kostola a počas slávenia svätých omší.

Prečítajte si o novinkách a prijatých opatreniach v našej farnosti pri slávení svätých omší.

Aktuálne informácie o obnovení svätých omší vydané Konferenciou biskupov Slovenska.

Farské oznamy od 03.05. do 10.05.

Pozrite si aktuálny program svätých omší 

počas nadchádzajúceho týždňa v našej farnosti.

Farské oznamy od 26.04. do 03.05.

Pozrite si aktuálny program svätých omší 

počas nadchádzajúceho týždňa v našej farnosti.

Farské oznamy od 19.04. do 26.04.

Pozrite si aktuálny program svätých omší 

počas nadchádzajúceho týždňa v našej farnosti.

Farské oznamy od 12.04. do 19.04.

Pozrite si aktuálny program svätých omší 

počas nadchádzajúceho týždňa v našej farnosti.

Veľká noc ONLINE

Pozrite si aktuálny program svätých omší a obradov počas nadchádzajúcich sviatkov v našej farnosti.

Liturgia domácej Cirkvi

Liturgické texty pre naše rodiny, aby mohli lepšie

prežívať slávenie Veľkonočného Trojdnia.

Dokonalá ľútosť

Podmienky pre vzbudenie si dokonalej ľútosti v situácii, keď sa

veriaci ocitol v bolestnej nemožnosti prijať sviatostné rozhrešenie.

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Upratovanie kostola: v piatok po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 466, 468, 469, 500.

OHLÁŠKY:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ivana Chorvátová, dcéra Ivana a Boženy rod. Záňovej, nar. v Ružomberku bývajúca v Stankovanoch

a

Ján Ferdeš, syn Jána a Anny rod. Tóthovej, nar. v Bratislave bývajúci v Chorvátskom Grobe