Tento týždeň je prvopiatkový.

  • Sv. zmiernia budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami v pondelok, utorok a piatok.

  • V stredu je štátny sviatok. Sv. omša bude ráno. Po nej budeme spovedať. Pozývame všetky deti na sv. spoveď aj rodičov a starých rodičov. Využite tento deň, budeme spovedať, pokiaľ bude treba.

  • V piatok prosíme, aby na sv. spoveď prišli iba tí, ktorí dochádzajú, alebo nemôžu prísť v iný deň.

  • Ku chorým pôjdem v utorok.

SVÄTÉ OMŠE 29.08. - 05.09.

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Féria

Féria

Féria

Féria

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Féria

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

29.08.   NEDEĽA

30.08.    PONDELOK

31.08.    UTOROK

01.09.    STREDA

02.09.   ŠTVRTOK

03.09.   PIATOK

04.09.   SOBOTA

05.09.   NEDEĽA

Na úmysel

KRAĽOVANY

Za veriacich

Poďakovanie za 10 rokov manželstva

Za dary Ducha Svätého pre Zuzanu

+ Peter a Petronela s deťmi

Veni Sancte - Za žiakov a učiteľov

+ Július Kliment, 10. výročie

Prosba za návrat detí a vnúčat k Bohu

Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

KRAĽOVANY

Za veriacich

07:30

09:00

10:30

17:30

17:30

07:30

07:30

17:30

07:30

07:30

09:00

10:30

Pridané 11.04.2021

Modlitba za obete pandémie

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

V túto nedeľu Katolícka cirkev slávi Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním.

A práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

2021-04-11 (2).png

Pridané 28.03.2021

VEĽKONOČnÉ TROJDNIE

vo farnosti

  • ZELENÝ ŠTVRTOK: Kostol bude otvorený pre súkromnú adoráciu od 8.00 do 17.00 hod.

  • VEĽKÝ PIATOK: V tento deň platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Kostol bude otvorený po obradoch – od 16.30 hod. do 20.00 hod. Kríž sa neuctieva bozkom, ale jednoduchým pokľaknutím a zotrvaním v tichej modlitbe.

  • BIELA SOBOTA: Kostol bude otvorený pre súkromnú adoráciu od 8.00 hod. do 18.30 hod.

  • VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: V tento deň bude možnosť súkromnej adorácie pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou od 12.00 hod. do 18.00 hod.

kríž.jpg

Pridané 14.03.2021

Úmysly svätých omší

Prijímame úmysly svätých omší na mesiace apríl, máj a jún.

Vopred napísaný úmysel môžete vložiť do obálky a následne ho vhodiť do krabičky v kostole, ktorá bude pripravená v nedeľu 21.03. v čase od 12.00 do 18.00 hod.

Evanjelium%20pod%C4%BEa%20J%C3%81NA%20(6

Pridané 07.02.2021

sté výročie biskupskej vysviacky biskupa Jána Vojtaššáka

Počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Na sobotu 13. februára 2021 pripadá sté výročie od jeho biskupskej vysviacky.

Pri tejto príležitosti je v odkazoch priložený sprievodný list, Pastiersky list KBS k stému výročiu vysviacky biskupov a plagát k výročnej sv. omši.

100 rokov biskupskej vysviacky BS biskup

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Upratovanie kostola: v piatok po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 466, 468, 469, 500.

OHLÁŠKY:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ivana Chorvátová, dcéra Ivana a Boženy rod. Záňovej, nar. v Ružomberku bývajúca v Stankovanoch

a

Ján Ferdeš, syn Jána a Anny rod. Tóthovej, nar. v Bratislave bývajúci v Chorvátskom Grobe