Tento týždeň je prvopiatkový.

  • Sv. zmiernia budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami v pondelok, utorok a piatok.

  • V stredu je štátny sviatok. Sv. omša bude ráno. Po nej budeme spovedať. Pozývame všetky deti na sv. spoveď aj rodičov a starých rodičov. Využite tento deň, budeme spovedať, pokiaľ bude treba.

  • V piatok prosíme, aby na sv. spoveď prišli iba tí, ktorí dochádzajú, alebo nemôžu prísť v iný deň.

  • Ku chorým pôjdem v utorok.

O našej farnosti

V pôvabnom údolí Váhu, tam kde sa prepletajú regióny Liptov a Orava, leží obec Stankovany. Veľkú časť jej histórie i dedičstva tvorí osud tunajšej farnosti a jej sakrálne klenoty. Ten najväčší, gotický Kostol Božského Srdca Ježišovho, ukrýva krásne umelecké diela.

Dedinku Stankovany historické písomnosti prvýkrát spomínajú na začiatku 15. storočia. Z cirkevného hľadiska vtedy patrila farnosti Komjatná. Stál tu pôvodný drevený kostolík, ktorý bol zasvätený všetkým svätým. Bohoslužby tu však bývali pravdepodobne iba jedenkrát v roku. 

Pre miestnu farnosť preto veľa znamenal dátum 19. november 1802, keď do úradu stankovanského farára zasadol ružomberský kaplán Adam Moyš, a neskôr aj rok 1805, keď v obci vyrástla prvá fara. V tomto období k farnosti patrili aj filiálky v obciach Rojkov, Laz, Strakov, Podšíp, Federovo a Kraľovany.

Na konci 19. storočia kostolík už značne chátral, preto sa na prelome storočí začala v Stankovanoch výstavba nového sakrálneho chrámu. Najviac sa o ňu zaslúžil kňaz Martin Pazúrik a z posviacky obnoveného kostola sa tak veriaci mohli tešiť už tesne pred Vianocami v roku 1901. Dnešný Kostol Božského Srdca Ježišovho je veľkou ozdobou obce Stankovany, a zároveň aj celej Spišskej diecézy.

Neogotická stavba zaujme pôdorysom v tvare kríža, pristavanými kaplnkami a unikátnou vežou s ihlanovitým zastrešením. Návštevníci pamiatky sa môžu pokochať jedinečným oltárom, sochami či krížovou cestou, ktoré pochádzajú z rúk talentovaného rezbára Ferdinanda Stuflessera z Tirolska. Hlavný oltár lemujú sochy známych svätcov – svätého Alojza, patróna mládeže a svätého Imricha, syna uhorského kráľa Štefana I.

DSC_0099_m.jpg
DSC_0147_m.jpg

V súčasnosti veriaci na svoju farnosť nedajú dopustiť aj vďaka vynovenej a obľúbenej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. V hojnom počte sa schádzajú v lete na Deň rodiny v nádhernom prostredí drevenicovej osady Podšíp. Farnosť aktívne žije počas celého roku, o čom svedčia miestne farské púte do Šaštína, Starej Ľubovne, Viedne, Ostrihomu či Wadovíc.

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Upratovanie kostola: v piatok po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 466, 468, 469, 500.

OHLÁŠKY:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ivana Chorvátová, dcéra Ivana a Boženy rod. Záňovej, nar. v Ružomberku bývajúca v Stankovanoch

a

Ján Ferdeš, syn Jána a Anny rod. Tóthovej, nar. v Bratislave bývajúci v Chorvátskom Grobe