Tento týždeň je prvopiatkový.

  • Sv. zmiernia budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami v pondelok, utorok a piatok.

  • V stredu je štátny sviatok. Sv. omša bude ráno. Po nej budeme spovedať. Pozývame všetky deti na sv. spoveď aj rodičov a starých rodičov. Využite tento deň, budeme spovedať, pokiaľ bude treba.

  • V piatok prosíme, aby na sv. spoveď prišli iba tí, ktorí dochádzajú, alebo nemôžu prísť v iný deň.

  • Ku chorým pôjdem v utorok.

OBNOVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ OD 19.APRÍLA

01. NEVEMBER 02. NOVEMBER.png

Drahí bratia a sestry, od pondelka 19.4. sa budú opäť aj v našej farnosti konať verejné sväté omše podľa časov vo farských oznamoch. Pri účasti na svätej omši prosíme o rešpektovanie hygienických opatrení.

rúško.png

Nosenie rúšok

V kostoloch aj naďalej platí povinnosť vstupu a pobytu s prekrytými hornými dýchacími cestami.

dezinfekcia

Pri vstupe do kostola sa aplikuje dezinfekcia rúk.

znak pokoja

Pri svätej omši sa nebudú podávať ruky, ale znak pokoja je nahradený úklonom alebo gestom úsmevu.

Prijímanie

Sväté prijímanie sa rozdáva výhradne do rúk. Veriaci, ktorí nie sú schopní prijímať Eucharistiu do rúk, majú možnosť pristúpiť k prijímaniu na konci radu a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst.

Odstup

Prosíme veriacich, aby počas svätých omší dodržiavali potrebné odstupy.

TEST

Pre účasť na svätej omši test nebude vyžadovaný.

 

k2.png

DIŠPENZ

Aj naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách.

ruženec

Pred svätými omšami sa znovu budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca a v mesiaci máj aj Loretánske litánie a príslušnú modlitbu.

Z farských oznamov  

Aktuálne odkazy

Upratovanie kostola: v piatok po sv. omši prosíme o službu veriacich z čísla domov: 466, 468, 469, 500.

OHLÁŠKY:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ivana Chorvátová, dcéra Ivana a Boženy rod. Záňovej, nar. v Ružomberku bývajúca v Stankovanoch

a

Ján Ferdeš, syn Jána a Anny rod. Tóthovej, nar. v Bratislave bývajúci v Chorvátskom Grobe